Klimatizace - Brno a celá ČR

Do domů a bytů, komerční

Montáž a servis

tel.: 731 464 450

Klimatizace

INVERTORY

Kvalita klimatizačního zařízení je dána nejen parametry tří hlavních částí klimatizace, ale hlavně jejich sladěním: elektronické regulace, motoru kompresoru a technologie komprese. Klademe velký důraz na kvalitu všech částí zařízení a dokážeme perfektně sladit jejich provoz. Díky těmto nárokům sama vyvinula invertorovou technologii a nabídla tak zařízení těch nejlepších parametrů.

ELEKTRONICKÁ REGULACE

Invertorová technologie
Úkolem invertorové technologie je plynulá regulace okamžitého výkonu srdce každého klimatizačního zařízení – kompresoru. Výsledkem je velmi výrazné snížení spotřeby elektrické energie a podstatně tišší provoz.


Účinnost zařízení
Účinnost elektrického zařízení, např. motoru spočívá ve schopnosti přeměnit elektrickou energii na mechanickou práci. Ideální motor přemění 100% příkonu na 100% výkonu. Účinnost přeměny závisí nejen na konstrukci motoru, ale také na podmínkách provozu – u klimatizace je to např. teplota prostoru, potřebný okamžitý výkon apod. K výrazným ztrátám energie dochází např. kolísáním teploty při regulaci pouhým zapínáním a vypínáním kompresoru. Právě toto invertorová technologie odstraňuje.

Funkce invertoru

Funkce invertoru spočívá v regulaci okamžitého výkonu. Umožňuje přiblížit provozní parametry motoru ideálním podmínkám a tím dosáhnout maximální účinnosti a minimálních provozních ztrát. Při velkém rozdílu požadované a skutečné teploty pracuje invertor na maximální výkon a dosahuje účinnosti až 99% (PAM režim). Při malém rozdílu požadované a skutečné teploty přepne invertor do režimu PWM, sníží spotřebu elektrické energie na minimum a zajistí maximální účinnost provozu celého zařízení.
Výjimečnost stejnosměrného hybridního invertoru spočívá v možnosti provozu ve dvou zcela různých provozních režimech dle potřeby. Maximální výkon (režim PAM) je potřeba jen zřídka, proto se při provozu uplatní hlavně hledisko maximálně úsporného provozu (režim PWM). Právě tato možnost přepínání přináší značné úspory a výrazný pokles roční spotřeby energie řádově až o 40%.

MOTOR KOMPRESORU

Kompresor klimatizačního zařízení s invertorem je poháněn stejnosměrným elektromotorem, v němž se uplatnily nejnovější poznatky elektromechaniky. Snadná regulace otáček stejnosměrného motoru umožňuje plynulou regulaci okamžitého výkonu kompresoru a tím celého zařízení. Technickou zajímavostí je vytvoření magnetického pole použitím trvalých magnetů v těle rotoru, které odstraňují potřebu elektrického napájení pohyblivých částí motoru.

DVOJITÝ ROTAČNÍ KOMPRESOR

Jedná se o unikátní dvoustupňový rotační vačkový kompresor (dvojrotační), který se oproti jiným kompresorům vyznačuje mnoha výhodami, jako je vyšší účinnost, nižší spotřeba a podstatně delší životnost.

Princip komprese
Kompresor obsahuje dvě pevné komory. V každé komoře se plynule otáčí polohovaný píst (excentrická vačka) stlačující chladivo ve spolupráci s pohyblivou komorovou přepážkou. Obě vačky jsou uloženy na jedné hřídeli v protilehlých polohách tak, aby bylo zajištěno vyrovnání namáhání hřídele a ložisek rotoru.

Konstrukce
Výhodou této unikátní koncepce je menší mechanické namáhání konstrukčních prvků. Výsledkem je nižší potřeba mazání a větší odolnost při nízkých otáčkách než u běžných scroll-kompresorů. Díky své konstrukci je kompresor přímo předurčen pro provoz s invertorem. V porovnání s běžnými kompresory je dvojitý rotační kompresor mnohem menší a kompaktnější, má nižší hmotnost a vyšší výkon.

Optimální pro R410A

Využití specifických vlastností chladiva R410A přineslo ještě vyšší účinnost. Právě proto mají zařízení podstatně nižší spotřebu než zařízení s běžným Scroll – kompresorem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zakládáme si nejen na kvalitě výrobků, ale zároveň na tom, že přispíváme k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Dodržujeme mezinárodní úmluvy ohledně omezení látek poškozujících ozónovou vrstvu země, vyvolávajících skleníkový efekt apod.
Můžeme prohlásit, že veškerá zařízení odpovídají direktivně EU RoHS zakazující použití nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení.

VÍTĚZÍ NÍZKÁ SPOTŘEBA

Základním porovnatelným údajem pro uživatele jakéhokoliv elektrického spotřebiče je jeho zařazení do energetické třídy, (tabulkové porovnání příkonu při obvyklém výkonu).
Většina našich zařízení je zařazena do nejúspornější třídy – třídy „A“. A právě invertorové systémy dosahují až 50% úspory ročních provozních nákladů v porovnání se systémy jiných výrobců.

SPLIT? MULTI SPLIT? VŽDY ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ

Split – systém
Každé klimatizační zařízení typu Split se skládá z jedné vnitřní, jedné venkovní jednotky a rozvodů chladiva. Princip chlazení spočívá v přenosu tepla z vnitřního do venkovního prostoru.
Multi – split systém
Jednotky řady Multi –Split umožňují použít jednu společnou venkovní jednotku až pro čtyři vnitřní jednotky. Řadí se technicky k nejlepším klimatizačním systémům a jsou ideální pro klimatizaci vícepokojových bytů a kanceláří. Hlavní výhody Multi-Split systémů jsou především úspora prostoru potřebného pro venkovní jednotky a snazší instalace. Samozřejmostí je nižší spotřeba elektrické energie a úspora pořizovacích nákladů. Lze též kombinoval více typů vnitřních jednotek (různé nástěnné, mezistropní nebo kazetové).

DOKONALÁ ÚPRAVA VZDUCHU

Základní filtrace
Základní stupeň filtrace mají všechny jednotky. Jeho úkolem je odstranit ze vzduchu prach a hrubé nečistoty. Filtr je zhotoven z plastové tkaniny a nenáročné na údržbu a bez omezení doby použití. Čištění se provádí pouhým vymytím mýdlovou vodou.

Speciální přídavné filtry

Účelem filtrů, které tvoří druhý stupeň filtrace, je zvýšit účinnost čištění a zlepšit parametry vzduchu v místnosti. Přírodní látky obsažené ve filtrech mají účinnost přibližně 2 roky. Filtr obsahující zeolit je navíc možno regenerovat slunečním zářením. Čištění filtrů se provádí suchou cestou (např. vysavačem)

Ionizátor vzduchu

Vědecké studie prokázaly, že záporné částice – ionty, obsažené ve vzduchu mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Odborně se tyto částice nazývají anionty a podporují celkovou látkovou výměnu, pozitivně působí pří odbourávání napětí a stresu a přinášejí tělesnou a duševní svěžest. Ne náhodou se nejvíce záporných iontů vyskytuje v blízkosti moře, vodopádů, hor, borovicových lesů anebo ve vzduchu po bouřce.
Ideální koncentrace pro člověka odpovídá lesnímu prostředí a činí 2.000 iontů na cm3. V uzavřených místnostech je však situace tomuto ideálu velmi vzdálená. V bytech a kancelářích se nachází naopak mnoho zdrojů kladné ionizace. Znečištění vzduchu působením organických nebo anorganických vlivů vede k tomu, že vzduch obsahuje přebytek velkých kladných iontů na úkor malých záporných iontů. Nedochází – li při obohacování vzduchu zápornými ionty zároveň k čištění vzduchu, velké kladné ionty malé záporné ionty pohlcují, neutralizují a pak jako těžké částice např. prach klesají a usazují se na okolní plochy.

NEUVĚŘITELNĚ TICHÝ PROVOZ

Všechna zařízení se vyznačují neuvěřitelné tichým provozem. Navíc jsou zařízení vybavena různými funkcemi a režimy, které posilují provozní komfort.

Síla proudu vzduchu

Pro co nejrychlejší zklimatizování místností slouží funkce Hi-Power. Funkce zvyšuje průtok vzduchu zařízením na maximum (až 650 m3/h), což velmi urychlí například ochlazení přehřátého prostoru.

Fantastický zvuk ticha
Pro maximálně tichý provoz můžete zvolit na ovladači jednoduše speciální funkci „Quiet“ – Ticho. Ventilátor jednotky pak přepne na nejnižší možnou rychlost. Tím se sníží již tak velmi nízká hlučnost zařízení o další 3dB(A) až na neuvěřitelnou hodnotu 23dB(A). Pak opravdu můžete slyšet zvuk ticha.

Příjemný spánek
V noci je teplota obvykle nižší než ve dne. Ve spánku, kdy se člověk nepohybuje, je však příjemné, pokud teplota okolí po usnutí mírně stoupne. Po stisku tlačítka „Comfort Sleep“ připustíte možnost, aby po dobu dvou až tří hodin teplota stoupala o 1 stupeň Celsia za hodinu. Tím docílíte optimální tepelné pohody ve spánku a navíc uspoříte elektrickou energii.

Samočistící funkce

Principem je snížení zbytkové vlhkosti zkondenzované ve vnitřní jednotce, která může po vypnutí zařízení umožnit vznik plísní a následné šíření nepříjemného zápachu. Tento zcela nový a velmi účinný systém redukuje vlhkost přímo na tepelném výměníku. Navenek se projevuje tak, že po vypnutí klimatizačního zařízení zůstává ventilátor vnitřní jednotky ještě přibližně dalších 20 minut v provozu. Po vysušení zbytkové vlhkosti se ventilátor sám automaticky vypne.

AKTIVNÍ ÚPRAVA VZDUCHU

Klimatizování místnosti dnes již neznamená pouze kontrolu teploty, případně vlhkosti. Skutečnou pohodu, kvalitu prostředí a čistý vzduch Vám přinesou účinné filtrační systémy. Klimatizační jednotky jsou vybaveny několika stupni filtrace, které odstraňují jednak hrubé nečistoty, ale mají i dezinfekční účinek, který neutralizuje nejrůznější bakterie a viry. Aktivní elektrostatické plazmové filtry mají navíc výhodu nejen účinnějšího zachycení těch nejmenších částic, ale nemají žádné provozní náklady spojené s výměnou filtračních materiálů.

SPECIÁLNÍ INTELIGENTNÍ FILTRY

Základní protiprachový filtr
Vnitřní jednotky mají základní stupeň filtrace, jehož úkolem je odstranit ze vzduchu prach a hrubé nečistoty. Filtr je zhotoven z plastové tkaniny nenáročné na údržbu a bez omezení doby použití. Pravidelné vymývání filtrů mýdlovou vodou podporuje jejich životnost a účinnost.

ZÁKLADNÍ BEZBEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Pro řádný provoz:

  • Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití, jen tak můžete správně a efektivně provozovat Vaše zařízení.
  • Jednotky pro vytápění / chlazení slouží výhradně pro běžné použití
  • Nepoužívejte tato zařízení na místech, kde se nacházejí potraviny, zvířata, rostliny nebo umělecké předměty, popřípadě je požadována technologie přesné klimatizace. Nedodržení těchto zásad může vést k poškození výše uvedených předmětů či k poranění zvířat.
  • Nepoužívejte tato zařízení v automobilech či na lodích. Nedodržení této zásady může vést k nadměrné kondenzaci, vytékání vody ze zařízení a dokonce až k možnosti poranění elektrickým proudem.