Klimatizace - Brno a celá ČR

Do domů a bytů, komerční

Montáž a servis

tel.: 731 464 450

Klimatizace - slovník pojmů

antibakteriální filtr

Vytváří zdravou atmosféru v místnosti tím, že odstraňuje prach ve vzduchu a zamezuje šíření bakterií.

ART COOL

Pokud hledáte klimatizační jednotku, která se od ostatních výrazně odlišuje, zvolte si klimatizační jednotku ART COOL. Konečně můžete mít klimatizační jednotku, která vypadá stylově, moderně i přitažlivě najednou. A navíc s progresivní technologií. Pro dosažení vybroušeného stylu byla výrobková řada ART COOL vybavena novým čističem vzduchu NEO-Plasma, antikorozní povrchovou úpravou Gold Fin a dalšími novými funkcemi, jako je např. Auto Clean. Tato výrobková řada je vhodná pro menší prostory, jako jsou ložnice a kanceláře a představuje tak vítanou alternativu ke konvenčnímu designu běžně používaných jednotek.

Auto Swing

Funkce Auto Swing umožňuje automatické naklápění žaluzií. Žaluzie pro cirkulaci vzduchu se nepřetržitě tiše naklápějí ze strany na stranu a směřují tak střídavě chladný vzduch do všech koutů místnosti.

automatické čištění (Auto Clean)

Automatické čištění pomáhá odstraňovat zápach a šetří čas potřebný k vyčištění jednotky. Po ukončení používání klimatizační jednotky spustí funkce „Auto Clean“ (Automatické čištění) na 30 minut vysušování vnitřních částí klimatizační jednotky. Během této doby dojde k odstranění vlhkosti a plísní, což je zárukou toho, že vzduch bude zbaven zápachu a vy ušetříte čas vyžadovaný pro čištění jednotky.
automatické přepínání
Při velkých výkyvech teploty venkovního vzduchu během dne není nutné klimatizační jednotku neustále nastavovat.

automatický restart

Klimatizace vybavená touto funkcí se při výpadku el. energie automaticky restartuje v nastavení, které bylo zadáno před výpadkem el. energie.

centrální ovládání

Centrální ovládání je určeno pro komerční instalace, kde je instalováno více klimatizačních jednotek. Můžete ovládat nebo analyzovat závady až u 128 klimatizačních jednotek (pomocí 8 oddělených řídících jednotek) individuálně nebo všechny najednou.

COP

COP - Coefficient of Performance - koeficient výkonu, chladící faktor vyjádřený poměrem Q(W)/P(W), koeficient zhodnocení energie a tepelného výkonu.

čidlo

prvek měřícího systému, který snímá měřenou hodnotu

dětský zámek

Funkce dětský zámek zabraňuje tomu, aby si děti nebo jiné osoby pohrávaly s ovládacími tlačítky klimatizační jednotky. Po aktivaci této funkce se všechna tlačítka na vnitřním zobrazovacím panelu uzamknou a jednotku lze řídit dálkovým ovladačem.

EER

EER - Energy Efficiency Rating - úsporný výkon, parametr který charakterizuje dané klimatizační zařízení ( poměr výkonu klim. zař. k odebíranému příkonu - spotřebě ). Z toho vyplývá, že klimatizační zařízení o vysoké hodnotě EER pracuje s velkou účinností z hlediska využití přiváděné energie ( je úspornější ).

filtry

Vzduchové filtry zachycují částečky prachu, pachy a jiné částice obsažené ve vzduchu. Základním filtrem je filtr elektrostatický, který zachycuje prach. Aktivní uhlíkový filtr zachycuje cigaretový kouř, pachy a pyl. Katalyzátorový filtr zachycuje různé chemické a škodlivé látky. Některé značky a typy klimatizací jsou navíc vybaveny moderními technologiemi pro ničení bakterií, osvěžování vzduchu apod.

Gold Fin

Antikorozní úprava Gold Fin - Povrch výměníků tepla LG je tvořen antikorozní vrstvou Gold Fin. Tato povrchová úprava zajišťuje ochranu proti korozi a pomáhá udržet jednotku v bezvadném stavu.

horký start (JET HEAT)

Funkce horký start (JET HEAT) neboli režim intenzivního vytápění je využíván pro co nejrychlejší zvýšení teploty vzduchu místnosti v zimě. (Kdykoli je tato funkce aktivována, klimatizační jednotka začne vhánět teplý vzduch při velmi vysokých otáčkách po dobu 60 minut a nastaví automaticky teplotu místnosti na 30°C.)

Chaos Swing

V tomto režimu dochází k proudění vzduchu připomínající příjemný vánek, čehož je dosaženo automatickým měněním otáček ventilátoru pomocí Chaos logiky. Technologie zpracovává proudící vzduch řízením úhlu a rychlosti pohybujících se lopatek ventilátoru. Také minimalizuje teplotní rozdíly mezi jednotlivými vrstvami vzduchu podél výškového profilu místnosti, což vytváří mnohem příjemnější a chladnější prostředí.

chladivo

V systému koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k předávání nebo odebírání tepla. Používáme výhradně ekologická chladiva, která neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

chlazení

Režim, při kterém je klimatizace nastavena na chlazení. (Chlazení je proces, při kterém je ze vzdušniny odnímáno teplo, příp. teplo i vlhkost)

invertor

(měnič napětí, proudu, kmitočtu, otáček ...) - Výkon zařízení Invertoru se automaticky mění v závislosti od venkovní teploty a požadované vnitřní teploty. V porovnání s klasickými klimatizacemi dokáží plynule snižovat výkon kompresoru, má několikanásobně nižší rozběhový proud a tím ušetří až 44% energie. Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem, lze požadovanou teplotu dosáhnout rychleji a teplota je udržována na stabilnější úrovni.
jednotka klimatizační
jednotka určená ke klimatizaci vzduchu daného prostoru

Jet Cool

Funkce jet Cool slouží k velmi rychlému ochlazení místnosti. V tomto režimu se po dobu 30 minut s velkou rychlostí vyfukuje silný proud chladného vzduchu nebo dokud teplota v místnosti nedosáhne 18°C.

kanálové jednotky

Protože je kanálová jednotka skrytá ve stropě, její instalace je vhodná v místech, kde je vyžadována sdružená nebo individuální klimatizace pro budovy s mnoha místnostmi nebo halami, jako jsou restaurace, koncertní sály a hotely. Instalace není omezená umístěním svítidel ani uspořádáním místnosti, prostřednictvím instalace různých výústek lze snadno provést renovaci interiéru.

kazetové klimatizace

Kazetové jednotky LG se instalují v místnostech pod strop. Jedná se o klimatizační jednotky pro komerční potřeby, které lze instalovat v nejrůznějších prostorách, např. restauracích, hotelech, kancelářích a konferenčních místnostech. Jednotka má elegantní vzhled a je vybavena mnoha speciálními funkcemi. Má čtyři výfukové lamely, které zajišťují proudění vzduchu do všech stran, což umožňuje rovnoměrné a prostorové chlazení.

klidový režim

Funkce automatického klidového režimu umožňuje nastavení času automatického vypnutí jednotky. Klidový režim lze nastavit na 1 až 7 hodin. Klidový režim bude provozován při nízkých otáčkách (chlazení) nebo středních otáčkách ventilátoru (pouze tepelné čerpadlo), aby nebyl rušen Váš klidný spánek.

klimatizace

úprava vzduchu v budovách či jednotlivých místnostech pomocí klimatizačního zařízení, které nasávaný venkovní vzduch filtruje, ohřívá a vlhčí nebo ochlazuje a vysušuje a dále ventilátorem rozvádí. Vzduch se upravuje vedením přes studenější část chladničky. Malé okenní klimatizační přístroje odvádějí teplo ven z místnosti. Velká klimatizační zařízení používají k odnímání tepla cirkulující vodu. V klimatizovaném prostoru se automaticky udržuje stálá teplota bez ohledu na vnější prostředí. Jedno z prvních klimatizačních zařízení na světě (systém Carrier) bylo roku 1932 instalováno v budově Dopravního podniku hlavního města Prahy. V teplých krajinách se klimatizují všechny druhy budov, dopravních prostředků a zejména obytné prostory. U nás klimatizace zajišťuje vhodnou teplotu a čistotu vzduchu například v operačních sálech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích, v administrativních budovách se skleněnými obvodovými stěnami, v divadlech a kinech; v průmyslových provozech při výrobě chemikálií a léků, v podzemních stavbách, v letadlech.

kompresor

Klimatizační zařízení funguje podobně jako domácí lednička. Pro stlačování a pohánění chladiva se používá kompresor.

minimální spotřeba energie v pohotovostním režimu

díky použití SMPS (Switching Mode power Supply). Obvykle, je-li jednotka připojena na napájení, dochází ke spotřebě energie i přesto, že je spotřebič vypnutý. Proto byla vyvinuta technologie velmi nízké spotřeby energie (SMPS), kdy spotřeba energie v pohotovostním režimu je zanedbatelná - příkon v pohotovostním režimu byl zredukován o 90%. Pokud se jednotka nepoužívá, není nutno odpojovat napájení.

mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace se umísťují přímo v interiéru. Ke své činnosti však potřebují odvod tepla do venkovního prostředí. K tomuto slouží teleskopická umělohmotná hadice, pro kterou je třeba udělat výstup přes stěnu nebo okno. Kondenzát je zachytáván do kondenzační nádoby, která se dá vyndat a vyprázdnit. Mobilní klimatizace se uplatní v pronajatých prostorách. Při stěhování se zařízení bez složité demontáže odnese do nových prostor. Najdou využití také v památkově chráněných objektech, kde není možnost umístit split jednotky.

MULTI klimatizace

Klimatizační zařízení s jednou venkovní a dvěma a více vnitřními jednotkami, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Celé zařízení se používá pro více místností. Provedení Multi split je nejideálnější řešení klimatizace pro rodinné domy, neboť se tak vyhnete nevzhledným instalacím několika venkovních jednotek na venkovní fasádě Vašeho domu, jako to bývá u běžně používaných jednotek v provedení split. Jedním přístrojem ochladíte až 9 pokojový byt nebo rodinný dům. Moderní technologie MPS (Multi Power Systém) používá 2 nebo více kompresorů (1 hlavní kompresor a 1 nebo několik přídavných kompresorů). Zatímco hlavní kompresor je během provozu jednotky spuštěn neustále, přídavné kompresory se zapínají a vypínají v závislosti na požadovaném výkonu, čímž se zabrání nadměrné spotřebě energie během nízké zátěže systému. Prostřednictvím technologie MPS invertor dosahují Multi split systémy LG v celosvětovém měřítku nejširšího provozního rozsahu: 12%-120% v režimu chlazení a 12%-138% v režimu topení. Až 70% úsporu energie při invertním řízení, dlouhé potrubí až 200m a 30m převýšení. Díky těmto vlastnostem je chlazení a topení mnohem rychlejší.

Neo-Plazma

Jedinečný plazmový systém pro čištění vzduchu, který odstraňuje nejen mikroskopické nečistoty a prach, ale i domovní roztoče, pyl a srst domácích zvířat a působí tak jako prevence vzniku alergických onemocnění (např.astmatu). Díky tomuto filtru, který lze při údržbě omýváním vodou používat prakticky donekonečna, si můžete užívat čistého vzduchu, aniž byste museli každé dva roky měnit filtr ( tak jak tomu bylo v minulosti) a v konečném důsledku tak ušetříte.

odvlhčovač

Zařízení sloužící ke zvyšování vlhkosti vzdušniny. Princip jeho činnosti se mnoho neliší od nám všem známé ledničky. Přístroj má chladící okruh s kompresorem a dvěma výměníky – výparníkem a kondenzátorem. Cirkulací chladiva dochází k jeho stlačování a následné expanzi, čímž dochází k přenosu tepla. Výparník je ochlazován a kondenzátor ohříván. Odvlhčovač je vybaven ventilátorem, který nasává vzduch a ten prochází přes chladný výparník, kde kondenzují vzdušné páry, obsažené v nasávaném vzduchu. Voda je odváděna do nádobky. Vzduch dále přechází přes kondenzátor, kde je mírně ohříván a vracen zpět do místnosti. Při tomto procesu dochází také k jeho filtraci. Spotřebované energie se ve formě tepla vrací zpátky do místnosti. Kondenzační odvlhčovače jsou komfortní přístroje s nízkou hladinou hlučnosti, vybavené regulačními prvky, které umožní automatický chod přístroje. Odvlhčovač automaticky udržuje nastavenou úroveň vlhkosti zpravidla v rozsahu od 20-80% relativní vlhkosti vzduchu. Na přístroji lze také zpravidla regulovat také otáčky ventilátoru, případně nastavit opožděné vypnutí přístroje. Komfortnější přístroje bývají také vybaveny funkcí automatického restartu, který umožní po obnovení dodávky el. energie /po jejím výpadku/ opětovný chod přístroje v původním nastavení. Přístroje bývají také zpravidla vybaveny plovákem , který zastaví přístroj po naplnění nádržky na kondenzát. Tento stav bývá signalizován kontrolkou. Kondenzát lze také odvádět přímo do kanalizace, potom není nutné vylévat kondenzát z nádržky. Manipulací s přístrojem usnadní čtyři kolečka. Odvlhčování kondenzačními odvlhčovači je výhodný způsob snižování vlhkosti.

okenní jednotky

Okenní jednotku lze nainstalovat jako samostatnou jednotku do malého prostoru – do okna nebo na vnější stěnu. Tyto klimatizační jednotky jsou nejenom stylové, ale při své kompaktní velikosti nabízí i bohatou výbavu počínaje dálkovým bezdrátovým ovladačem, přes elektronické prvky ovladatelné lehkým dotykem až po ochranu venkovních částí a venkovního výparníku povrchovou úpravou Gold Fin. Všechny jednotky se snadno montují, protože většina modelů se dodává s výsuvným spodním rámem; výstupní vzduch je přesně směrován pomocí čtyřcestného systému rozvodu vzduchu.

podstropní jednotky (konvertibilní)

Podle místa, které máte k dispozici, se může tato jednotka nainstalovat buď pod strop nebo na podlahu. Vertikální směr proudění chladícího vzduchu můžete řídit dálkovým ovládáním a konstrukce s nízkou hlučností zaručuje tiché a příjemné chlazení.

Regulace pomocí dvou termistorů

Mezi teplotou naměřenou na nainstalované jednotce a teplotou v místnosti může být velký rozdíl. Ovládání pomocí dvou termistorů dává možnost ovládat teplotu na základě kterékoli ze dvou naměřených hodnot. Výběr termistoru pro ovládání se provádí pomocí posuvného spínače na zadní straně připojeného dálkového ovládání txpu LCD. Jeden termistor je ve vnitřní jednotce a druhý na dálkovém ovládání.

režim odvlhčování

Klimatizační jednotky LG umožňují v režimu odvlhčování odstraňovat ze vzduchu nepříjemnou vlhkost, aniž by při tom docházelo k jeho nadměrnému ochlazování.

tepelné čerpadlo

Klimatizace s tepelným čerpadlem umožňují mimo režim chlazení také topení. Topení lze používat v rozmezích uvedených v návodech k obsluze.
tichý provoz
Díky optimálním parametrům sestavy kompresor-motor se klimatizační jednotky LG vyznačují nejnižší možnou úrovní hluku a vibrací, což dále přispívá k tichému a příjemnému prostředí.

topení

Režim, při kterém je klimatizace nastavena na topení.
trojrozměrné proudění vzduchu
Nová koncepce trojrozměrné distribuce vzduchu zajišťuje rychlé a rovnoměrné ochlazování místnosti proudem upraveného vzduchu vycházejícího jak zepředu, tak i po stranách vnitřní klimatizační jednotky. (Tuto funkci mají jednotky Art Cool typu Panel a typu Wide.)

turbo ventilátor

Použitím turbo ventilátoru byla minimalizována velikost vnitřní jednotky a zvýšena stabilita instalovaného zařízení. Rovněž bylo dosaženo větší prostorové krásy, zlepšilo se proudění vzduchu a rozložení teploty v interiéru na optimální stav a vzniklo tak tiché, příjemné prostředí.

týdenní program

V případě potřeby může operátor naprogramovat zapnutí a vypnutí jednotky na dobu jednoho týdne.

úprava vzduchu

Souhrnný název charakterizující filtraci, míšení, ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování vzduchu

úspora energie

Na rozdíl od běžných klimatizačních jednotek, jsou klimatizační jednotky invertorového typu vybaveny regulací otáček kompresoru pro přizpůsobení podmínkám chlazení a vytápění. Jakmile dosáhne teplota v místnosti vámi požadované úrovně, začnou pracovat klimatizační jednotky invertorového typu v režimu pomalých otáček kompresoru a udržují požadovanou úroveň teploty, čímž dochází k úsporám energie ve výši cca 44% ve srovnání s normálním typem jednotky.

venkovní jednotka

Venkovní jednotka je část klimatizace, která se umísťuje vně budovy.

větrání

výměna vzduchu v daném prostoru

vlhkoměr

přístroj pro měření vlhkosti

vlhkost vzduchu

vyjádření obsahu vodní páry ve vzduchu

vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka je část klimatizace, která se umísťuje dovnitř místnosti (klimatizovaného prostoru).

vyměnitelný barevný panel

Zaměnitelný čelní panel vnitřních klimatizačních jednotek ART COOL Vám umožňuje střídat barvu klimatizační jednotky podle barvy pozadí místnosti. Je první svého druhu na světě. Když chcete změnit vzhled interiéru (barvy tapet, nábytek atd.) nebo když chcete změnit vzhled klimatizační jednotky, protože Vás nudí, stačí, když vyměníte panel.

výparník

výměník tepla v okruhu chlazení, v němž se snížením tlaku dosahuje vypařování chladiva za teploty, která je nižší než teplota ochlazované látky.
vzduchotechnika
souhrnný název pro dopravu a/nebo úpravu vzduchu (větrání, klimatizace, odsávání atd.)

vzdušnina

společný název pro plyny a páry ve vzduchotechnických systémech - zpravidla vzduch

zisk tepelný

nežádoucí přívod tepla z okolí do chladnějšího prosředí

zónové ovládání

Zónový ovladač se může používat k ovládání provozu klimatizační jednotky,přičemž každá zóna (max. 4 zóny) má svůj vlastní termostat a motorovou klapku. Odborná firma působící v oboru vzduchových klimatizací vám poradí, zda potřebujete ve svém bytě nebo kanceláři instalaci VAV (variabilní objem vzduchu).

ztráta tepelná

nežádoucí únik tepla z teplejšího prostředí do okolí

Akční nabídka

od června do srpna
slevy na montáž klimatizací 30 %
Související odkazy